GtS en GtSC hanteren een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Onderstaand privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met GtS en/of GtSC heeft en hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners. 

Bescherming Persoonsgegevens
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, email en op andere manieren worden vrijwillig gegeven en opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem.

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om onze prospects, klanten en partners te benaderen:
• over lopende projecten
• over mogelijke nieuwe projecten
• over nieuwe producten en diensten van GtS en GtSC
• over overige belangrijke zaken aangaande GtS en GtSC

GtS en GtSC verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder dat wij toestemming hebben van de eigenaar, tenzij dit nodig is om uitvoering kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten.

Omgang met persoonsgegevens door medewerkers
Personen werkzaam voor GtS en GtSC hebben strikte geheimhouding van alle informatie die binnen GtS en GtSC worden verwerkt. Deze geheimhouding geldt onverminderd voor onze leveranciers.

Medewerkers van GtS zullen van de klant verkregen of inzichtelijk gemaakte persoonsgegevens nimmer delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van GtS of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Opslag en beveiliging gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem van GtS en GtSC. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Recht op inzage en wijziging
U hebt te allen tijde het recht op inzage in uw gegevens. Op verzoek zal GtS en/of GtSC uw gegevens wijzigen of uit haar bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen.

Sollicitaties
Indien u uw gegevens aan GtS of GtSC verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure, worden uw persoonsgegevens vastgelegd om uw geschiktheid te kunnen beoordelen in het kader van werving & selectie. Wij verwerken hierbij de gegevens die wij van u, of via een wervings- en selectiebureau, hebben ontvangen. Uw gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure worden door ons gearchiveerd met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen. Op verzoek van de sollicitant bewaren wij persoonsgegevens 1 jaar. Tijdens de sollicitatieprocedure geldt een geheimhoudingsverklaring.

Website & Cookies
De website van GtS verzamelt geen cookies en is beveiligd met een SSL certificaat.

Mogelijk misbruik
Mogelijk treft u een beveiligingslek aan of heeft u een vermoeden dat de beveiliging van uw persoonsgegevens niet op de juiste wijze is gewaarborgd. Om mogelijke schade te voorkomen, verzoeken wij u om direct met GtS contact op te nemen. GtS heeft procedures om deze meldingen adequaat en zorgvuldig te behandelen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens of Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Vragen en feedback
GtS controleert regelmatig of GtS en GtSC aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:  

Gastreatment Services B.V.
Timmerfabriekstraat 12
2861 GV Bergambacht
the Netherlands
Tel. (+31) 182 - 621890
Fax. (+31) 182 – 621891

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PRIVACYBELEID3

 

Terug
FaLang translation system by Faboba